AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 02-05-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 02 de mayo de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 16 00:06:15
  Grup Socialista PSPV-PSOE 1 00:02:51
  Grup Popular 9 00:08:56
  Compromís 2 00:03:43
  Ciudadanos 0 00:00:00
  Guanyant Torrent 2 00:03:49
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:00:49
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:01:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Extraordinària 22/Març/2019 * Extraordinària 30/Març/2019 * Extraordinària 03/Abril/2019 * Ordinària 04/Abril/2019
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. 5092/2019/GEN - FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CADASTRAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORRENT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE CADASTRE.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. 5036/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC.

  Jaume Santonja Ricart (00:03:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. 5036/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. 5036/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 4.01. 5155/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PER A L'ADHESIÓ I SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT A LA CANDIDATURA DE LA FSMCV ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA DE LES ARTS.
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:07:51)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:10:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.
  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 6.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE MARÇ FINS AL 24 D’ABRIL DE 2019, DEL NÚM. 1210 AL NÚM. 1609 INCLUSIVAMENT.
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (00:14:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:17:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:18:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Benavent Roig (00:19:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (00:20:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:21:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:22:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:22:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:24:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:24:43)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:26:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (00:27:03)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Extraordinària 22/Març/2019
  * Extraordinària 30/Març/2019
  * Extraordinària 03/Abril/2019
  * Ordinària 04/Abril/2019 (00:02:47)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  2.01. 5092/2019/GEN - FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CADASTRAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORRENT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE CADASTRE. (00:03:03)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  3.01. 5036/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC. (00:03:30)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:03:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME.

  4.01. 5155/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PER A L'ADHESIÓ I SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT A LA CANDIDATURA DE LA FSMCV ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA DE LES ARTS. (00:06:37)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA. (00:07:16)

  Enmienda: Aprobada

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:07:51)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:10:49)

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:10:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  6.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE MARÇ FINS AL 24 D’ABRIL DE 2019, DEL NÚM. 1210 AL NÚM. 1609 INCLUSIVAMENT. (00:13:52)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.02. PRECS I PREGUNTES. (00:14:07)


  Juan Jesús Ros Piles (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:14:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:17:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:18:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Benavent Roig (00:19:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:20:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:21:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:22:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:22:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:24:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:24:43)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:26:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:26:56)

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Públic (00:27:03)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT