AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 28-07-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de julio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 15 00:05:02
  Grup Socialista PSPV-PSOE 2 00:02:01
  Grup Popular 3 00:02:05
  Compromís 4 00:04:22
  Ciudadanos 2 00:01:06
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 3 00:01:06

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. Declaració d’urgència de la sessió.
  2. 10655/2020/gen - Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 2984/2020, delegacions de l’alcaldia.
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Amparo Folgado Tonda (00:02:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Salvador Benlloch Pascual (00:03:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Andrés José Campos Casado (00:03:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Pau Alabajos Ferrer (00:04:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Raúl Claramonte Val (00:05:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut.
  4. Assumptes sense dictaminar. 4.01. 10304/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de transferència de crèdits núm. mc/42/2020/tc/09.
  4.02. 10306/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de transferència de crèdits núm. mc/43/2020/tc/10.
  4.03. 9832/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria núm. mc/35/2020/sc/06.
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Pau Alabajos Ferrer (00:07:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Amparo Folgado Tonda (00:08:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Salvador Benlloch Pascual (00:08:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial.
  4.05. 8124/2020/gen - Convalidació del decret núm. 2405, de 15 de juny de 2020, pel qual s’aprova la modificació pressupostària núm. mc/29/2020/ceysc/01.
  4.06. 9675/2020/gen - Convalidació del decret núm. 2818, de 9 de juliol de 2020, pel qual s'aprova l'expedient de modificació pressupostària núm. mc/39/2020/sc/07.
  4.07. 9563/2020/gen - Moció grup municipal compromís per torrent per promocionar el producte local i l’horta.

  Pau Alabajos Ferrer (00:10:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.07. 9563/2020/gen - Moció grup municipal compromís per torrent per promocionar el producte local i l’horta.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.07. 9563/2020/gen - Moció grup municipal compromís per torrent per promocionar el producte local i l’horta.
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Salvador Benlloch Pascual (00:12:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Amparo Folgado Tonda (00:13:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Pau Alabajos Ferrer (00:14:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Raúl Claramonte Val (00:14:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Andrés José Campos Casado (00:15:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Declaració d’urgència de la sessió. (00:01:15)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. 10655/2020/gen - Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 2984/2020, delegacions de l’alcaldia. (00:01:23)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. Comissió informativa núm. 3, d’administració, benestar social, educació i joventut. (00:01:56)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:02:25)

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:02:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:03:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:03:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:04:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:05:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. Assumptes sense dictaminar.

  4.01. 10304/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de transferència de crèdits núm. mc/42/2020/tc/09. (00:06:16)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. 10306/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de transferència de crèdits núm. mc/43/2020/tc/10. (00:06:35)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.03. 9832/2020/gen - Modificació pressupostària de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria núm. mc/35/2020/sc/06. (00:06:53)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.04. 10412/2020/gen - Pla econòmic financer 2020-2021: aprovació inicial. (00:07:10)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:07:21)

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:07:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:08:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:08:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.05. 8124/2020/gen - Convalidació del decret núm. 2405, de 15 de juny de 2020, pel qual s’aprova la modificació pressupostària núm. mc/29/2020/ceysc/01. (00:09:21)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.06. 9675/2020/gen - Convalidació del decret núm. 2818, de 9 de juliol de 2020, pel qual s'aprova l'expedient de modificació pressupostària núm. mc/39/2020/sc/07. (00:09:39)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.07. 9563/2020/gen - Moció grup municipal compromís per torrent per promocionar el producte local i l’horta. (00:09:57)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:10:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.08. Aprovació bases dels reconeixements premis carta de poblament de torrent. (00:12:31)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:12:38)

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:12:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:13:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:14:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:14:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:15:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT