AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 03-10-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 03 de octubre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 58 00:29:16
  Grup Socialista PSPV-PSOE 13 00:24:05
  Grup Popular 15 00:32:17
  Compromís 12 00:21:38
  Ciudadanos 12 00:17:37
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:00:43
  Públic 1 00:03:59
  VOX 6 00:15:34

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:07:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. * Extraordinària 18/Juliol/2019 * Extraordinària i urgent 06/Agost/2019 * Ordinària 12/Setembre/2019
  2. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL EN ELS TREBALLS DE MILLORA GEOMÈTRICA DE LES LÍNIES LÍMIT A REALITZAR PER L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ.

  Fernando Salom Herrero (00:08:02)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL EN ELS TREBALLS DE MILLORA GEOMÈTRICA DE LES LÍNIES LÍMIT A REALITZAR PER L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL EN ELS TREBALLS DE MILLORA GEOMÈTRICA DE LES LÍNIES LÍMIT A REALITZAR PER L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ.
  3. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Raúl Claramonte Val (00:09:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Amparo Folgado Tonda (00:11:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Esmeralda Torres Guillén (00:12:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Amparo Folgado Tonda (00:15:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Esmeralda Torres Guillén (00:16:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Amparo Folgado Tonda (00:18:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Raúl Claramonte Val (00:20:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 14052/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA LA TRANSFERÈNCIA A LES ENTITATS LOCALS DELS RECURSOS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT.
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Pau Alabajos Ferrer (00:22:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Raúl Claramonte Val (00:22:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Pau Alabajos Ferrer (00:25:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Raúl Claramonte Val (00:27:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Pau Alabajos Ferrer (00:28:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Raúl Claramonte Val (00:29:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Pau Alabajos Ferrer (00:30:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Andrés José Campos Casado (00:30:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Pau Alabajos Ferrer (00:32:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER UN FINANÇAMENT JUST.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:35:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Salvador Benlloch Pascual (00:38:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Antonio Nebot Soriano (00:39:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 13222/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Pau Alabajos Ferrer (00:41:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Raúl Claramonte Val (00:44:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Andrés José Campos Casado (00:47:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI VALENCIÀ.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Ana María Penella Busach (00:51:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  José Pascual Martínez Climent (00:57:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Raúl Claramonte Val (00:59:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Ana María Penella Busach (01:00:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Amparo Folgado Tonda (01:04:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  José Pascual Martínez Climent (01:07:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Amparo Folgado Tonda (01:09:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Andrés José Campos Casado (01:10:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Juan Jesús Ros Piles (01:13:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME I PARTICIPACIÓ. 6.01. 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A L’ARCABUSSERIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 7.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 7.01.01. 14591/2019/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS AJUNTAMENT NÚM. 2/2019.
  7.01.02. 14601/2019/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA FDM NÚM. 1/2019.

  Salvador Benlloch Pascual (01:16:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.01.02. 14601/2019/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA FDM NÚM. 1/2019.

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14601/2019/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA FDM NÚM. 1/2019.
  7.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.02.01. 13490/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NÚM. MC80/2019/TCP/01.
  7.02.02. 13493/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM. MC98/2019/CE/03.
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Pau Alabajos Ferrer (01:18:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:19:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Andrés José Campos Casado (01:19:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Andrés José Campos Casado (01:21:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:22:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Raúl Claramonte Val (01:22:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:22:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Andrés José Campos Casado (01:22:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:24:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Amparo Folgado Tonda (01:24:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:25:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Andrés José Campos Casado (01:25:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.

  Juan Jesús Ros Piles (01:26:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.03. 14340/2019/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. MC102/2019/SC/05.
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Antonio José Martínez Moreno (01:27:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:36:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:36:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:38:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Andrés José Campos Casado (01:38:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:42:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Amparo Folgado Tonda (01:42:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:43:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02.04. 14274/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE JARDINERIA SOSTENIBLE I MILLORA DE LA VISIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I ROTONDES.

  Antonio José Martínez Moreno (01:43:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX