AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 31-10-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de octubre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 57 00:35:46
  Grup Socialista PSPV-PSOE 12 00:16:30
  Grup Popular 12 00:29:17
  Compromís 13 00:28:49
  Ciudadanos 6 00:06:04
  Guanyant Torrent 8 00:18:19
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 5 00:08:47

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: *Ordinària 07/Juny/2018 *Ordinària 05/Juliol/2018 * Extraordinària 23/07/2018 Falleres Majors * Extraordinària 23/07/2018
  2. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS PERMANENTS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CESSAMENT DELS SRES. JORGE PLANELLS ANDREU I JAVIER NOGUERA ANDREU I NOMENAMENT DE LA SRA. SAGRARIO CARRATALÁ ALABARTA I EL SR. ARTURO GARCÍA GIL.
  3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DELS CÀRRECS DE PORTAVEUS ADJUNTS SUPLENTS.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 4.01. BONIFICACIÓ 50% ICIO SOL·LICITAT PER LA SRA. Mª LUISA MARTÍNEZ ROS, EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL SR. ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EN OBRA DE REFORMA EN IMMOBLES SITUATS EN CARRER MOTA NÚM. 9, PER SER DECLARADA OBRA D’ESPECIAL INTERÈS.

  Francisco José Cubas Monedero (00:03:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 4.01. BONIFICACIÓ 50% ICIO SOL·LICITAT PER LA SRA. Mª LUISA MARTÍNEZ ROS, EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL SR. ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EN OBRA DE REFORMA EN IMMOBLES SITUATS EN CARRER MOTA NÚM. 9, PER SER DECLARADA OBRA D’ESPECIAL INTERÈS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 4.01. BONIFICACIÓ 50% ICIO SOL·LICITAT PER LA SRA. Mª LUISA MARTÍNEZ ROS, EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL SR. ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EN OBRA DE REFORMA EN IMMOBLES SITUATS EN CARRER MOTA NÚM. 9, PER SER DECLARADA OBRA D’ESPECIAL INTERÈS.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS NOCTURN PER ALS CAPS DE SETMANA TORRENT-VALÈNCIA.

  Jaume Santonja Ricart (00:04:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS NOCTURN PER ALS CAPS DE SETMANA TORRENT-VALÈNCIA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS NOCTURN PER ALS CAPS DE SETMANA TORRENT-VALÈNCIA.

  José Antonio Castillejo Durán (00:08:07)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS NOCTURN PER ALS CAPS DE SETMANA TORRENT-VALÈNCIA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS NOCTURN PER ALS CAPS DE SETMANA TORRENT-VALÈNCIA.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Víctor González Medina (00:09:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Enrique Campos Fenoll (00:10:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:11:25)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  José Antonio Castillejo Durán (00:13:51)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  José Antonio Castillejo Durán (00:14:41)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 6.01. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL.
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE PROVEIR DE FORMACIÓ RESPECTE EL TRACTE A PERSONES LGTBI A TOT EL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Víctor González Medina (00:15:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE PROVEIR DE FORMACIÓ RESPECTE EL TRACTE A PERSONES LGTBI A TOT EL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE PROVEIR DE FORMACIÓ RESPECTE EL TRACTE A PERSONES LGTBI A TOT EL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Víctor González Medina (00:21:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Enrique Campos Fenoll (00:31:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Amparo Folgado Tonda (00:32:35)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  José Antonio Castillejo Durán (00:36:50)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Víctor González Medina (00:39:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Amparo Folgado Tonda (00:46:19)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER QÜESTIONS DE PERSONAL AMB MOTIU DE SENTÈNCIA RECAIGUDA EN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Mari Carmen Benavent Roig (01:04:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Patricia Sáez Orea (01:08:56)
  Cargo: 5ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Patricia Sáez Orea (01:09:07)
  Cargo: 5ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:09:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Patricia Sáez Orea (01:09:25)
  Cargo: 5ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Mari Carmen Benavent Roig (01:10:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Andrés José Campos Casado (01:12:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Mari Carmen Benavent Roig (01:16:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:17:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE REAJUSTAMENTS DE CRÈDITS ANUALITATS FASE 1A PLA EDIFICANT.
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (01:19:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:23:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (01:23:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:23:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:23:49)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:24:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Víctor González Medina (01:24:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:29:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (01:31:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:36:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Víctor González Medina (01:36:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:39:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:39:38)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:42:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (01:43:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:45:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (01:46:00)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:48:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (01:51:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:51:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (01:52:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:53:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:53:57)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:54:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01 MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE VALORACIÓ POSADA EN MARXA D’UNA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALOGACIÓ DE LLOCS A L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
  8. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 8.01.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE NECESSITAT D’UN NOU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  Jaume Santonja Ricart (01:56:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  8. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 8.01.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE NECESSITAT D’UN NOU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  Juan Jesús Ros Piles (02:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 8.01.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE NECESSITAT D’UN NOU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  Patricia Sáez Orea (02:01:54)
  Cargo: 5ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 8.01.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE NECESSITAT D’UN NOU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  Juan Jesús Ros Piles (02:02:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 8.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 8.01.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT SOBRE NECESSITAT D’UN NOU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
  8.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 8.02.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC 91/2018/TC/21.

  Mari Carmen Silla Mora (02:02:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 8.02.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC 91/2018/TC/21.

  Juan Jesús Ros Piles (02:04:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 8.02.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC 91/2018/TC/21.

  Mari Carmen Silla Mora (02:04:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 8.02.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC 91/2018/TC/21.

  Juan Jesús Ros Piles (02:04:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 8.02.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC 91/2018/TC/21.
  9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 9.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 29 DE SETEMBRE FINS AL 25 D’OCTUBRE DE 2018, DEL NÚM. 3273 AL NÚM. 3644 INCLUSIVAMENT.
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Joaquín A. Moya Ferris (02:05:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (02:07:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:11:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (02:11:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (02:12:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:13:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  David Baviera Climent (02:13:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:14:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (02:15:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:15:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (02:15:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:18:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (02:18:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:20:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (02:20:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:22:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (02:22:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:22:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (02:22:45)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:26:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (02:26:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:29:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (02:29:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (02:30:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.02. PRECS I PREGUNTES.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (02:31:06)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS
  </