AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 10-01-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 10 d'gener de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 15 00:04:35
  Grup Socialista PSPV-PSOE 2 00:01:45
  Grup Popular 4 00:08:10
  Compromís 6 00:04:49
  Ciudadanos 2 00:01:03
  Guanyant Torrent 1 00:01:14
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 31/Octubre/2018 * Extraordinària 13/Novembre/2018
  2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4508/2018: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
  3. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART TRIMESTRE DE 2018.
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  Amparo Folgado Tonda (00:03:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  Enrique Campos Fenoll (00:05:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  José Antonio Castillejo Durán (00:06:00)
  Càrrec: 8è tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA.
  4.02. MOCIO

  David Baviera Climent (00:07:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4.02. MOCIO

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIO

  Andrés José Campos Casado (00:08:12)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIO

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIO

  David Baviera Climent (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4.02. MOCIO

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIO

  David Baviera Climent (00:09:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4.02. MOCIO

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIO
  5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE NOVEMBRE FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 4164 AL NÚM. 4533 INCLUSIVAMENT.
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:11:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:16:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:17:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (00:18:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  David Baviera Climent (00:19:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:20:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (00:22:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 31/Octubre/2018
  * Extraordinària 13/Novembre/2018 (00:02:46)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4508/2018: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA. (00:03:01)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART TRIMESTRE DE 2018. (00:03:12)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  4.01. MODIFICACIO PUNTUAL DE LA PLANTILLA. (00:03:18)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:03:54)

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:03:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:05:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Antonio Castillejo Durán (00:06:00)
  Càrrec: 8è tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. MOCIO (00:07:27)

  Enmienda: No Aprobada

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:07:40)

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:07:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:08:12)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:09:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE NOVEMBRE FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 4164 AL NÚM. 4533 INCLUSIVAMENT. (00:10:57)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.02. PRECS I PREGUNTES. (00:11:08)


  Juan Jesús Ros Piles (00:10:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:11:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:16:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:17:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:18:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:19:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:20:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:22:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT