AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 01-10-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 01 de octubre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 33 00:13:00
  Grup Socialista PSPV-PSOE 4 00:05:28
  Grup Popular 6 00:18:15
  Compromís 6 00:08:55
  Ciudadanos 0 00:00:00
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 2 00:05:24
  Públic 0 00:00:00
  VOX 14 00:16:52

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 10/Setembre/2020.

  Salvador Benlloch Pascual (00:02:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 10/Setembre/2020.

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 10/Setembre/2020.
  2. 11957/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3408/2020: AVOCACIÓ COMPETÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ I DELEGACIÓ EN LA REGIDORA SRA. PATRICIA SÁEZ OREA.
  3. 9656/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
  4.12815/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020.
  5. 6822/2020/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
  6. 12179/2020/GEN – PROPOSTA DELEGAT DE L’ÀREA D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I ECONOMIA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL: APROVACIÓ INICIAL.
  7. 12958/2020/GEN - PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL PER A LA MILLORA GEOMÈTRICA DE LÍNIES LÍMIT ENTRE MUNICIPIS.
  8. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 8.01. 12510/2020/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019.
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:06:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (00:10:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (00:13:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:17:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:18:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
  9. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 9.01. 9423/2020/GEN - ACTUALITZACIÓ DEL PLA PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE TORRENT 2020.
  9.02. 11059/2019/GEN - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU PER AL CANVI D’ÙS DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA A LA PLAÇA MARQUESAT 8, D’EQUIPAMENT ASSISTENCIAL, A EQUIPAMENT DOTACIONAL RESIDENCIAL.
  9.03. 3863/2020/GEN - DECLARACIÓ D’INEFICÀCIA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR 6 MARXADELLA.
  9.04. 11922/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ECOPARC.

  Pau Alabajos Ferrer (00:20:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9.04. 11922/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ECOPARC.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  9.04. 11922/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ECOPARC.
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Salvador Benlloch Pascual (00:23:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Salvador Benlloch Pascual (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:25:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Esmeralda Torres Guillén (00:31:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Pau Alabajos Ferrer (00:33:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:34:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Esmeralda Torres Guillén (00:37:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:38:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Fernando Salom Herrero (00:39:57)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Mª Carmen Aparisi Aparisi (00:40:57)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Salvador Benlloch Pascual (00:46:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL.
  11. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 11.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 5 FINS AL 25 DE SETEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 3454 AL NÚM. 3752 INCLUSIVAMENT.
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:49:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:50:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Adelina González Borrull (00:53:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:54:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:54:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (00:56:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Mari Carmen Silla Mora (01:03:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:05:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (01:06:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (01:08:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:09:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (01:09:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:09:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (01:09:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  11.02. PRECS I PREGUNTES. 11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT.

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 10/Setembre/2020. (00:02:37)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:02:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. 11957/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3408/2020: AVOCACIÓ COMPETÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ I DELEGACIÓ EN LA REGIDORA SRA. PATRICIA SÁEZ OREA. (00:04:22)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. 9656/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2020. (00:04:28)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.12815/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020. (00:04:42)

  Encima de la mesa

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. 6822/2020/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020. (00:04:48)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. 12179/2020/GEN – PROPOSTA DELEGAT DE L’ÀREA D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I ECONOMIA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL: APROVACIÓ INICIAL. (00:04:56)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  7. 12958/2020/GEN - PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL PER A LA MILLORA GEOMÈTRICA DE LÍNIES LÍMIT ENTRE MUNICIPIS. (00:05:35)

  Retirada del orden del día

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.

  8.01. 12510/2020/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019. (00:05:44)

  Encima de la mesa

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8.02. 3623/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PANTALLES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT. (00:05:58)

  No aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:06:12)

  Antonio José Martínez Moreno (00:06:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:10:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:13:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:15:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:17:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:18:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  9. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

  9.01. 9423/2020/GEN - ACTUALITZACIÓ DEL PLA PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE TORRENT 2020. (00:18:59)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  9.02. 11059/2019/GEN - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU PER AL CANVI D’ÙS DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA A LA PLAÇA MARQUESAT 8, D’EQUIPAMENT ASSISTENCIAL, A EQUIPAMENT DOTACIONAL RESIDENCIAL. (00:19:20)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  9.03. 3863/2020/GEN - DECLARACIÓ D’INEFICÀCIA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR 6 MARXADELLA. (00:19:45)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  9.04. 11922/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ECOPARC. (00:20:03)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:20:15)

  Pau Alabajos Ferrer (00:20:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  10. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  10.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.

  10.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL. (00:23:21)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:23:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:24:22)

  Salvador Benlloch Pascual (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:25:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Esmeralda Torres Guillén (00:31:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:33:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:34:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Esmeralda Torres Guillén (00:37:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:38:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Fernando Salom Herrero (00:39:57)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mª Carmen Aparisi Aparisi (00:40:57)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:46:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  11. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  11.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 5 FINS AL 25 DE SETEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 3454 AL NÚM. 3752 INCLUSIVAMENT. (00:48:44)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  11.02. PRECS I PREGUNTES.

  11.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE ACTUACIONS DE NETEJA EN LA URBANITZACIÓ “LAS PALOMAS” DE TORRENT. (00:48:55)


  Juan Jesús Ros Piles (00:47:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:49:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:50:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Adelina González Borrull (00:53:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:54:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno