AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 28-12-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'desembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 14 00:05:02
  Grup Socialista PSPV-PSOE 1 00:00:27
  Grup Popular 2 00:01:49
  Compromís 1 00:01:38
  Ciudadanos 8 00:06:07
  Guanyant Torrent 2 00:02:22
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4090 AVALUACIÓ AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGICA DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M 24 DE PARC CENTRAL 2.
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FONT DEL DESIG DEL VEDAT DE TORRENT.
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:02:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:03:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Arturo García Gil (00:04:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:05:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Arturo García Gil (00:06:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:08:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:08:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:10:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:12:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.
  2.03. INFORMACIÓ PÚBLICA RESOLUCIÓ PLA ACTUACIÓ INTEGRAL DEL SECTOR 13.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.

  Mari Carmen Silla Mora (00:13:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:15:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:17:23)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:17:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:18:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  ORDRE DEL DIA


  1. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4090 AVALUACIÓ AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGICA DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M 24 DE PARC CENTRAL 2. (00:01:27)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FONT DEL DESIG DEL VEDAT DE TORRENT. (00:01:37)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT. (00:02:00)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:02:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:03:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:04:18)

  Arturo García Gil (00:04:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:05:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Arturo García Gil (00:06:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:10:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:12:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.03. INFORMACIÓ PÚBLICA RESOLUCIÓ PLA ACTUACIÓ INTEGRAL DEL SECTOR 13. (00:12:59)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.

  3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.
  (00:13:19)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:13:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA). (00:15:15)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:15:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:17:20)

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:17:23)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:17:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:18:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT