AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 28-12-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de diciembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 14 00:05:02
  Grup Socialista PSPV-PSOE 1 00:00:27
  Grup Popular 2 00:01:49
  Compromís 1 00:01:38
  Ciudadanos 8 00:06:07
  Guanyant Torrent 2 00:02:22
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4090 AVALUACIÓ AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGICA DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M 24 DE PARC CENTRAL 2.
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FONT DEL DESIG DEL VEDAT DE TORRENT.
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:02:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:03:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Arturo García Gil (00:04:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Francisco José Cubas Monedero (00:05:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Arturo García Gil (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:08:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:08:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:10:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT.
  2.03. INFORMACIÓ PÚBLICA RESOLUCIÓ PLA ACTUACIÓ INTEGRAL DEL SECTOR 13.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.

  Mari Carmen Silla Mora (00:13:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:15:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:17:23)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:17:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Enrique Campos Fenoll (00:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA).

  ORDEN DEL DÍA


  1. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4090 AVALUACIÓ AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGICA DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M 24 DE PARC CENTRAL 2. (00:01:27)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FONT DEL DESIG DEL VEDAT DE TORRENT. (00:01:37)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER UN CANVI DE ZONA TARIFÀRIA EN LA XARXA TRAMVIÀRIA DE TORRENT. (00:02:00)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:02:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:03:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:04:18)

  Arturo García Gil (00:04:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:05:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Arturo García Gil (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:10:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.03. INFORMACIÓ PÚBLICA RESOLUCIÓ PLA ACTUACIÓ INTEGRAL DEL SECTOR 13. (00:12:59)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.

  3.01. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ.
  (00:13:19)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:13:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROMOURE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE TESTICLES (PRÒSTATA). (00:15:15)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:15:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:17:20)

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:17:23)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:17:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT