AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 07-10-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 07 de octubre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 38 00:21:12
  Grup Socialista PSPV-PSOE 8 00:17:33
  Grup Popular 9 00:22:38
  Compromís 8 00:18:22
  Ciudadanos 6 00:08:12
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 8 00:22:54

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 09/Setembre/2021. * Extr. i Urgent 29/Setembre/2021
  2. 12728/2021/GEN - DESIGNACIÓ PORTAVEUS SUPLENTS PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR.
  3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2021.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 4587/2021/ACU - PROPOSTA ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS, SUBSCRIT ENTRE LA AEAT I LA FEMP.
  4.02. 9211/2021/GEN - PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS AGENDA 2030.
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:03:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Salvador Benlloch Pascual (00:11:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Raúl Claramonte Val (00:14:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Amparo Folgado Tonda (00:18:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:18:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:19:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:19:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Raúl Claramonte Val (00:21:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:22:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Amparo Folgado Tonda (00:23:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Raúl Claramonte Val (00:27:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:28:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Francisco José Arnau Roig (00:33:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Andrés José Campos Casado (00:35:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:38:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Andrés José Campos Casado (00:40:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:41:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Raúl Claramonte Val (00:41:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:44:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Francisco José Arnau Roig (00:49:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Andrés José Campos Casado (00:53:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:56:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 8903/2021/GEN - ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A LA NATALITAT.
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Marina Olivares Hernández (01:06:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Salvador Benlloch Pascual (01:09:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Amparo Folgado Tonda (01:12:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Mari Carmen Silla Mora (01:17:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:18:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Marina Olivares Hernández (01:18:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Raúl Claramonte Val (01:20:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Marina Olivares Hernández (01:20:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Raúl Claramonte Val (01:20:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES
  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01.01. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
  7.01.02. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS.
  7.01.03. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE CAMINS RURALS.
  7.01.04. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS D’HOSTALERIA.
  7.01.05. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVICIS ADMINISTRATIUS EN PROVES I EXPEDIENTS DE SELECCIÓ I HABILITACIÓ DE PERSONAL.
  7.01.06. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVICIS REALITZATS PEL CONSELL AGRARI.
  7.01.07. 8521/2021/2021/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 43/2021/SC/02, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.
  7.01.08. 13485/2021/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 60/2021/CE+SC/04, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.
  7.01.09. 14178/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.
  7.01.10. 11984/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2021.
  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 4 DE SETEMBRE FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4135 AL NÚM. 4565 INCLUSIVAMENT.
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:25:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:26:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (01:26:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:29:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ana María Penella Busach (01:29:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:33:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (01:33:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:35:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Dolores Roch Cazorla (01:35:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:37:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio José Martínez Moreno (01:37:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:40:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Salvador Benlloch Pascual (01:40:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:42:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:42:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:47:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (01:47:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:50:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Adelina González Borrull (01:50:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:52:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 09/Setembre/2021.
  * Extr. i Urgent 29/Setembre/2021 (00:02:09)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. 12728/2021/GEN - DESIGNACIÓ PORTAVEUS SUPLENTS PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR. (00:02:22)

  Informa

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2021. (00:02:35)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.

  4.01. 4587/2021/ACU - PROPOSTA ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS, SUBSCRIT ENTRE LA AEAT I LA FEMP. (00:02:41)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. 9211/2021/GEN - PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS AGENDA 2030. (00:03:07)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES. (00:03:29)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:03:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:11:02)

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:11:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:14:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:18:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:18:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:19:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:19:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:21:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:22:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:23:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:27:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

  5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT. (00:28:04)

  No aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE