AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 05-10-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 05 de octubre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 30 00:07:29
  Grup Socialista PSPV-PSOE 0 00:00:00
  Grup Popular 8 00:10:55
  Compromís 10 00:13:37
  Ciudadanos 7 00:05:54
  Guanyant Torrent 4 00:06:45
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:03:42

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:00:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 6/Juliol/2017

  Amparo Folgado Tonda (00:01:04)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 6/Juliol/2017

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 6/Juliol/2017

  Enrique Campos Fenoll (00:02:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 6/Juliol/2017

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 6/Juliol/2017
  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  David Baviera Climent (00:03:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Francisco José Cubas Monedero (00:04:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Pau Alabajos Ferrer (00:05:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Francisco José Cubas Monedero (00:06:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Pau Alabajos Ferrer (00:06:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Francisco José Cubas Monedero (00:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Pau Alabajos Ferrer (00:08:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”.
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UN 9 D’OCTUBRE REIVINDICATIU”.

  Jaume Santonja Ricart (00:08:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UN 9 D’OCTUBRE REIVINDICATIU”.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UN 9 D’OCTUBRE REIVINDICATIU”.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A QUE S’ADQUIRISQUEN DOS ZONES VERDES PREVISTES AL PGOU.

  Amparo Folgado Tonda (00:13:50)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A QUE S’ADQUIRISQUEN DOS ZONES VERDES PREVISTES AL PGOU.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A QUE S’ADQUIRISQUEN DOS ZONES VERDES PREVISTES AL PGOU.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT DE SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ.

  Jaume Santonja Ricart (00:14:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT DE SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME. 5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT DE SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ.
  6. MOCIONS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 6.01. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA MOCIÓ.
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:16:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Amparo Folgado Tonda (00:20:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Amparo Folgado Tonda (00:22:06)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:24:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES.
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Enrique Campos Fenoll (00:25:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Amparo Folgado Tonda (00:26:23)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Jaume Santonja Ricart (00:29:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO.
  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 9 AL 29 DE SETEMBRE DE 2017, DEL NÚM. 2561 FINS AL NÚM. 2790 INCLUSIVAMENT.
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:31:57)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  David Baviera Climent (00:33:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Javier Noguera Andreu (00:33:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (00:34:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:35:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (00:36:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (00:42:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (00:43:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (00:45:17)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 6/Juliol/2017 (00:00:42)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:01:02)

  Juan Jesús Ros Piles (00:00:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:01:04)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:02:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. (00:02:21)


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”. (00:02:47)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:03:05)

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:03:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:04:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:05:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:06:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:06:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Francisco José Cubas Monedero (00:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:08:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UN 9 D’OCTUBRE REIVINDICATIU”. (00:08:48)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A QUE S’ADQUIRISQUEN DOS ZONES VERDES PREVISTES AL PGOU. (00:13:39)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:13:50)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME.

  5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT DE SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ. (00:14:50)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:14:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. MOCIONS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

  6.01. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA MOCIÓ. (00:15:35)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES. (00:16:00)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:16:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:20:15)

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:20:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:22:06)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:24:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO. (00:25:16)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:25:38)

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:25:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:26:23)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:29:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 9 AL 29 DE SETEMBRE DE 2017, DEL NÚM. 2561 FINS AL NÚM. 2790 INCLUSIVAMENT. (00:31:17)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8.02. PRECS I PREGUNTES. (00:31:32)


  Juan Jesús Ros Piles (00:30:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:31:57)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:33:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Javier Noguera Andreu (00:33:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:34:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:35:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:36:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:42:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:43:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:45:08)

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Públic (00:45:17)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE