AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 05-10-2017



Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 05 de octubre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 30 00:56:28
  Grup Socialista PSPV-PSOE 0 00:00:00
  Grup Popular 8 00:10:55
  Compromís 10 00:13:37
  Ciudadanos 7 00:05:54
  Guanyant Torrent 4 00:06:45
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:03:42

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:00:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:01:04)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:01:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:02:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:03:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:04:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:05:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:06:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:06:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Francisco José Cubas Monedero (00:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:08:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:08:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:13:50)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:14:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:16:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:20:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:22:06)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:24:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:25:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:26:23)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:29:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:31:57)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:33:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Javier Noguera Andreu (00:33:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:34:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:35:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:36:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:42:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:43:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Públic (00:45:17)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 6/Juliol/2017 (00:00:42)

  Aprobada

  Debate (00:01:02)

  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. (00:02:21)


  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “SOBRE UN NOU MODEL SALARIAL I UN NOU PACTE DE RENDES PER A ESPANYA”. (00:02:47)

  Aprobada

  Debate (00:03:05)

  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER UN 9 D’OCTUBRE REIVINDICATIU”. (00:08:48)

  Aprobada

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  4.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A QUE S’ADQUIRISQUEN DOS ZONES VERDES PREVISTES AL PGOU. (00:13:39)

  Aprobada

  5. COMISSIÓ INFORMATIVA CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME.

  5.01. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT DE SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ. (00:14:50)

  Aprobada

  6. MOCIONS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

  6.01. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA MOCIÓ. (00:15:35)

  Aprobada

  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT INSTANT ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA D’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES. (00:16:00)

  Aprobada

  Debate (00:20:15)

  6.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A MAJOR SEGURETAT VIAL EN ELS PASSOS VIANANTS, COTA ZERO. (00:25:16)

  Aprobada

  Debate (00:25:38)

  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 9 AL 29 DE SETEMBRE DE 2017, DEL NÚM. 2561 FINS AL NÚM. 2790 INCLUSIVAMENT. (00:31:17)

  Dar cuenta

  8.02. PRECS I PREGUNTES. (00:31:32)


  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:45:08)

  AJUNTAMENT DE TORRENT