AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 21-12-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 21 d'desembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 20 00:24:02
  Grup Socialista PSPV-PSOE 7 00:51:33
  Grup Popular 3 00:21:53
  Compromís 5 00:28:59
  Ciudadanos 2 00:08:15
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 2 00:16:15

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 1.01. 12510/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019.
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Esmeralda Torres Guillén (00:03:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Pau Alabajos Ferrer (00:09:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Amparo Folgado Tonda (00:11:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Esmeralda Torres Guillén (00:16:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (00:21:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (00:21:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:41:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Raúl Claramonte Val (00:41:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Salvador Benlloch Pascual (00:45:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Pau Alabajos Ferrer (00:57:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:15:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (01:15:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:27:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (01:27:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:45:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Raúl Claramonte Val (01:45:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:49:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Salvador Benlloch Pascual (01:49:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:54:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Pau Alabajos Ferrer (01:54:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:02:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (02:02:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (02:07:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:10:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Pau Alabajos Ferrer (02:10:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Pau Alabajos Ferrer (02:10:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:11:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL.
  2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (02:31:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (02:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL.

  ORDRE DEL DIA


  1. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.

  1.01. 12510/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019. (00:02:59)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.

  2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ. (00:03:22)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Esmeralda Torres Guillén (00:03:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:09:16)

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:09:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:11:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Esmeralda Torres Guillén (00:16:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL. (00:20:34)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:21:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:21:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:41:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:41:54)

  Juan Jesús Ros Piles (00:41:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:41:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:45:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:57:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:15:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (01:15:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:27:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (01:27:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (01:45:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (01:45:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (01:49:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (01:49:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:54:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:54:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (02:02:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (02:02:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (02:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (02:07:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (02:10:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (02:10:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (02:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (02:10:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (02:11:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL. (02:31:36)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (02:11:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (02:31:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (02:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT