AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 05-12-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 05 d'desembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 54 00:14:56
  Grup Socialista PSPV-PSOE 6 00:08:19
  Grup Popular 15 00:13:52
  Compromís 12 00:13:38
  Ciudadanos 13 00:11:14
  Guanyant Torrent 6 00:10:38
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:02:27

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:03:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: *Ordinària 13/Setembre/2018 *Extraordinària 27/Setembre/2018 *Extraordinària 29/Setembre/2018 *Ordinària 04/Octubre/2018
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Enrique Campos Fenoll (00:04:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:08:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Enrique Campos Fenoll (00:08:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:09:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Enrique Campos Fenoll (00:10:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS.
  2.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARREPLEGADA DE RESIDUS.

  David Baviera Climent (00:11:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  2.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARREPLEGADA DE RESIDUS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARREPLEGADA DE RESIDUS.

  Andrés José Campos Casado (00:13:38)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARREPLEGADA DE RESIDUS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.02. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARREPLEGADA DE RESIDUS.
  2.03. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MESURES D’AJUDA AL SECTOR AGRARI PEL TEMPORAL DE PLUGES.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Francisco José Cubas Monedero (00:14:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Francisco José Cubas Monedero (00:15:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Víctor González Medina (00:18:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Andrés José Campos Casado (00:21:32)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Francisco José Cubas Monedero (00:23:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Enrique Campos Fenoll (00:24:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A FACILITAR EL DRET AL VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Amparo Folgado Tonda (00:25:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:25:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:26:48)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Amparo Folgado Tonda (00:29:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Jaume Santonja Ricart (00:30:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Enrique Campos Fenoll (00:30:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Enrique Campos Fenoll (00:31:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Amparo Folgado Tonda (00:31:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Amparo Folgado Tonda (00:32:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:33:58)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mari Carmen Silla Mora (00:35:03)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  David Baviera Climent (00:36:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Andrés José Campos Casado (00:37:55)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  David Baviera Climent (00:39:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  David Baviera Climent (00:40:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:41:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
  3.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PERQUÈ ES DEROGUE EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER A REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I DEMOCRÀTICS.

  Jaume Santonja Ricart (00:43:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  3.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PERQUÈ ES DEROGUE EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER A REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I DEMOCRÀTICS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PERQUÈ ES DEROGUE EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER A REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I DEMOCRÀTICS.
  3.05. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT SR. MANUEL VICENTE HERRERO MAS.
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (00:51:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:52:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:53:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Víctor González Medina (00:53:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:53:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:53:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:54:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:54:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (00:54:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:55:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:55:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:55:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:55:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.01.01. MOCIÓ CONJUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I CIUTADANS DE CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS A TORRENT.
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Amparo Folgado Tonda (00:56:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Enrique Campos Fenoll (00:59:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Andrés José Campos Casado (00:59:31)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA LEGALITZACIÓ DEL CÀMPING LA PIRÀMIDE.
  5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 D’OCTUBRE FINS AL 29 DE NOVEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 3645 AL NÚM. 4163 INCLUSIVAMENT.
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (01:01:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (01:02:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (01:03:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  David Baviera Climent (01:03:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (01:04:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:05:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Arturo García Gil (01:05:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:06:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (01:06:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:06:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ana María Penella Busach (01:06:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:11:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (01:11:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Joaquín A. Moya Ferris (01:12:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:13:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (01:13:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (01:16:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:17:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (01:18:18)
  Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:

  *Ordinària 13/Setembre/2018
  *Extraordinària 27/Setembre/2018
  *Extraordinària 29/Setembre/2018
  *Ordinària 04/Octubre/2018
  (00:03:55)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  2.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PROHIBIR L’OBERTURA DE CASES D’APOSTES I JOC EN LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS. (00:04:14)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  <