AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 04-11-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 04 d'novembre de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 17 00:09:04
  Grup Socialista PSPV-PSOE 0 00:00:00
  Grup Popular 3 00:02:48
  Compromís 9 00:12:38
  Ciudadanos 2 00:01:24
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:02:11
  Públic 0 00:00:00
  VOX 3 00:05:44

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:05:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  Minut de silenci
  5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.

  Fernando Salom Herrero (00:07:38)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 07/Octubre/2021.
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 2.01. 13877/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES FORMULADA PEL SR. IGNACIO GARCÍA GIL, PER TROBAR-SE L’IMMOBLE UBICAT DINS DEL PERÍMETRE DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Raúl Claramonte Val (00:11:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Pau Alabajos Ferrer (00:13:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Pau Alabajos Ferrer (00:13:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Salvador Benlloch Pascual (00:19:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT. 3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 4.01. 11083/2021/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ I PUBLICACIONS, D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, EN EL PLA EDIFICANT DEL CEIP ANTONIO MACHADO.
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:22:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:23:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:23:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:24:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:24:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
  5.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 5.02.01. 15962/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.
  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 27 D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4566 AL NÚM. 5026 INCLUSIVAMENT.
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:26:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:27:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (00:28:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:30:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio José Martínez Moreno (00:33:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Raúl Claramonte Val (00:38:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio José Martínez Moreno (00:38:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:38:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.2. PRECS I PREGUNTES.

  ORDRE DEL DIA


  Minut de silenci (00:05:48)


  Juan Jesús Ros Piles (00:05:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA. (00:07:33)


  Juan Jesús Ros Piles (00:05:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Fernando Salom Herrero (00:07:38)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 07/Octubre/2021. (00:10:04)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.

  2.01. 13877/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES FORMULADA PEL SR. IGNACIO GARCÍA GIL, PER TROBAR-SE L’IMMOBLE UBICAT DINS DEL PERÍMETRE DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (00:10:18)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

  3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT.

  3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL. (00:10:55)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Raúl Claramonte Val (00:11:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:13:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:13:43)

  Pau Alabajos Ferrer (00:13:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:19:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT.

  4.01. 11083/2021/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ I PUBLICACIONS, D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, EN EL PLA EDIFICANT DEL CEIP ANTONIO MACHADO. (00:20:44)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. (00:21:18)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:22:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Debate (00:22:20)

  Mari Carmen Silla Mora (00:22:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:23:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Mari Carmen Silla Mora (00:23:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:24:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:24:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.

  5.02.01. 15962/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. (00:25:43)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 27 D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4566 AL NÚM. 5026 INCLUSIVAMENT. (00:26:10)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.2. PRECS I PREGUNTES. (00:26:28)


  Juan Jesús Ros Piles (00:25:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:26:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:27:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:28:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:30:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:33:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX

  Raúl Claramonte Val (00:38:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (00:38:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:38:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT