AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 07-02-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 07 d'febrer de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 40 00:10:08
  Grup Socialista PSPV-PSOE 5 00:06:41
  Grup Popular 7 00:13:37
  Compromís 14 00:11:26
  Ciudadanos 9 00:06:53
  Guanyant Torrent 7 00:09:46
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 05/Desembre/2018 * Extraordinària 28/Desembre/2018
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE PARCEL·LA MUNICIPAL, FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 9.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:04:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT.
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:10:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Nadia Marín Nieto (00:11:06)
  Càrrec: 7ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:12:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:13:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Andrés José Campos Casado (00:13:54)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:15:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:15:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:16:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:16:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  David Baviera Climent (00:16:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Enrique Campos Fenoll (00:18:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:18:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Jaume Santonja Ricart (00:21:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ 4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.
  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.

  Patricia Sáez Orea (00:22:37)
  Càrrec: 5ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.

  Jaume Santonja Ricart (00:26:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Francisco José Cubas Monedero (00:26:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Francisco José Cubas Monedero (00:27:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:28:27)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Francisco José Cubas Monedero (00:29:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:30:20)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Francisco José Cubas Monedero (00:30:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mari Carmen Silla Mora (00:30:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Francisco José Cubas Monedero (00:31:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Pau Alabajos Ferrer (00:33:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Jaume Santonja Ricart (00:35:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mari Carmen Silla Mora (00:36:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Enrique Campos Fenoll (00:37:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Amparo Folgado Tonda (00:39:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
  5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER FINS A L’1 DE FEBRER DE 2019, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 411 INCLUSIVAMENT.
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (00:40:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:46:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Joaquín A. Moya Ferris (00:47:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ana María Penella Busach (00:49:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:50:06)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Benavent Roig (00:57:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:58:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (00:58:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:59:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (01:00:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (01:01:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (01:02:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. PRECS I PREGUNTES.

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 05/Desembre/2018
  * Extraordinària 28/Desembre/2018 (00:04:08)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  2.01. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE PARCEL·LA MUNICIPAL, FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 9. (00:04:22)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  3.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT. (00:04:44)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:04:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

  4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT. (00:09:43)

  Enmienda: Aprobada

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:10:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Debate (00:10:05)

  David Baviera Climent (00:10:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Nadia Marín Nieto (00:11:06)
  Càrrec: 7ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:12:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:13:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:13:54)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:15:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:15:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:16:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:16:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  David Baviera Climent (00:16:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:18:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:18:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:21:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA. (00:22:24)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Patricia Sáez Orea (00:22:37)
  Càrrec: 5ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:26:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR

  4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (00:26:24)

  Enmienda: No Aprobada

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:26:46)

  Francisco José Cubas Monedero (00:26:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:27:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:28:27)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:29:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:30:20)
  Càrrec: 1ª tinenta d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:30:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:30:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:31:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:33:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:35:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:36:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:37:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:39:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER FINS A L’1 DE FEBRER DE 2019, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 411 INCLUSIVAMENT. (00:40:17)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.02. PRECS I PREGUNTES. (00:40:28)


  Juan Jesús Ros Piles (00:39:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:40:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:46:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Joaquín A. Moya Ferris (00:47:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ana María Penella Busach (00:49:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:50:06)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Benavent Roig (00:57:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:58:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:58:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:59:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (01:00:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (01:01:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (01:02:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE