AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 04-06-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 04 de junio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 48 00:19:53
  Grup Socialista PSPV-PSOE 9 00:23:00
  Grup Popular 9 00:14:16
  Compromís 16 00:29:55
  Ciudadanos 9 00:09:15
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:02:54
  Públic 0 00:00:00
  VOX 5 00:08:02

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:01:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 07/Maig/2020. * Extr. i Urgent 18/05/2020
  2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS DE L’ALCALDIA SEGÜENTS: 2.01. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 2.300 MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES I 11.600 MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES INFANTILS, NO EPI, PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ DERIVADA DE COVID-19.
  2.02. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE “MENJAR A CASA” DIRIGIT A PERSONES MAJORS EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT DOMICILIARI PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ DERIVADA DE COVID-19.
  2.03. DECRET NÚM. 1813/2020. DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 54 MAMPARES DE PROTECCIÓ DE CONTAGIS DE METACRILAT, PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ DERIVADA DEL COVID-19.
  2.04. DECRET NÚM. 2003/2020. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A SOL·LICITAR EL FRACCIONAMENT DEL REBUT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA EN SIS MENSUALITATS.
  3. 9822/2020/GEN - DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 5133/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. RELACIÓ NÚM. 19/2020.

  Pau Alabajos Ferrer (00:04:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 5133/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. RELACIÓ NÚM. 19/2020.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 4.01. 5133/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. RELACIÓ NÚM. 19/2020.
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Salvador Benlloch Pascual (00:05:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:07:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Esmeralda Torres Guillén (00:11:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Raúl Claramonte Val (00:13:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:14:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Raúl Claramonte Val (00:16:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:20:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Andrés José Campos Casado (00:24:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:28:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:31:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE DESESCALADA.
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Amparo Folgado Tonda (00:32:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Raúl Claramonte Val (00:33:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Amparo Folgado Tonda (00:35:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Raúl Claramonte Val (00:36:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Pau Alabajos Ferrer (00:37:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Inmaculada Amat Martínez (00:39:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Inmaculada Amat Martínez (00:39:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Pau Alabajos Ferrer (00:42:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:46:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Raúl Claramonte Val (00:49:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:50:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:51:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:54:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:55:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (00:55:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:59:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:59:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:00:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.
  6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 6.01.01. 5567/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA MC 23/2020/SC/01/
  6.01.02. 6626/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MC 25/2020/CE/03.
  6.01.03. 6300/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA MC 26/2020/SC/02.
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Raúl Claramonte Val (01:06:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Juan Jesús Ros Piles (01:07:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Andrés José Campos Casado (01:07:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Juan Jesús Ros Piles (01:09:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Pau Alabajos Ferrer (01:09:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.04. 6706/2020/GEN - APROVACIÓ PAM COVID-19.
  6.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 6.03.01. 8621/2020/GEN - PROPOSTA DELS GRUP POLITICS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DESTINAR PART DE L'ASSIGNACIÓ CORRESPONENT AL SEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST A SUBVENCIONAR A ENTITATS I ASSOCIACIONS COL·LABORATIVES I SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CARÀCTER LOCAL.

  Amparo Folgado Tonda (01:12:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 6.03.01. 8621/2020/GEN - PROPOSTA DELS GRUP POLITICS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DESTINAR PART DE L'ASSIGNACIÓ CORRESPONENT AL SEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST A SUBVENCIONAR A ENTITATS I ASSOCIACIONS COL·LABORATIVES I SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CARÀCTER LOCAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:13:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 6.03.01. 8621/2020/GEN - PROPOSTA DELS GRUP POLITICS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DESTINAR PART DE L'ASSIGNACIÓ CORRESPONENT AL SEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST A SUBVENCIONAR A ENTITATS I ASSOCIACIONS COL·LABORATIVES I SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CARÀCTER LOCAL.
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Pau Alabajos Ferrer (01:13:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Raúl Claramonte Val (01:20:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Juan Jesús Ros Piles (01:21:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Marina Olivares Hernández (01:21:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Juan Jesús Ros Piles (01:23:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Pau Alabajos Ferrer (01:23:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Juan Jesús Ros Piles (01:24:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.

  Fernando Salom Herrero (01:24:37)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:27:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (01:27:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:31:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Raúl Claramonte Val (01:31:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:33:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Andrés José Campos Casado (01:33:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:36:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Amparo Folgado Tonda (01:36:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

  Juan Jesús Ros Piles (01:38:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.
  7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29 DE MAIG DE 2020, DEL NÚM. 1781 AL NÚM. 2008 INCLUSIVAMENT.
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (01:39:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:44:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Salvador Benlloch Pascual (01:44:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:46:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:46:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:47:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio José Martínez Moreno (01:47:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:52:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE