AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 04-04-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 04 de abril de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 11 00:04:28
  Grup Socialista PSPV-PSOE 1 00:01:30
  Grup Popular 4 00:04:45
  Compromís 3 00:03:57
  Ciudadanos 1 00:00:33
  Guanyant Torrent 1 00:00:18
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 07/Març/2019
  2. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. APROVACIÓ ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M24 DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 2 DE PARC CENTRAL DE TORRENT.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES 26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI.

  Víctor González Medina (00:04:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES 26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI.

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES 26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI.
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Enrique Campos Fenoll (00:07:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Víctor González Medina (00:07:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Amparo Folgado Tonda (00:08:30)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Jaume Santonja Ricart (00:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  José Antonio Castillejo Durán (00:09:40)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.
  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE MARÇ FINS AL 29 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 849 AL NÚM. 1209 INCLUSIVAMENT.
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:12:30)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:13:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:14:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:17:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. PRECS I PREGUNTES.

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 07/Març/2019 (00:02:56)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (00:03:06)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  3.01. APROVACIÓ ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA M24 DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 2 DE PARC CENTRAL DE TORRENT. (00:03:19)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.

  4.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES 26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI. (00:03:50)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:04:06)

  Víctor González Medina (00:04:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ DELEGATS DE PREVENCIÓ I REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. (00:07:01)

  Encima de la mesa

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:07:13)

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:07:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:07:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:08:30)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:09:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Antonio Castillejo Durán (00:09:40)
  Cargo: 8è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. (00:11:56)


  Juan Jesús Ros Piles (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE MARÇ FINS AL 29 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 849 AL NÚM. 1209 INCLUSIVAMENT. (00:11:59)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.02. PRECS I PREGUNTES. (00:12:11)


  Juan Jesús Ros Piles (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:12:30)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:13:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:14:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:17:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  AJUNTAMENT DE TORRENT